Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Граматична будова мови.

Продовжуємо працювати з дітками дистанційно.

Оволодіти граматичною будовою мови означає:

• навчитися правильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси, префікси;

• узгоджувати іменники з іншими частинами мови за родом та числом;

• правильно будувати речення, дотримуючись відповідного порядку слів у ньому;

• вживати прийменники, сполучники;

• будувати складносурядні й складнопідрядні речення.

Отже , сьогодні потренуємося в узгоджені іменника з прикметником. Пропонуємо дитині назвати предмет та якого він кольору. Наприклад : автобус (який?) жовтий. Слова, зображені на малюнках, мають чоловічий рід , жіночий рід та середній рід.