Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Вакантна посада провідного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

провідного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

 

Загальні умови

Посадові обов'язки

  1. Здійснює планування, організацію та забезпечує заходи  щодо методичного супроводу освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Вигодської селищної ради.

2. Координує та надає інформаційну, навчально-методичну допомогу міжшкільним методичним комісіям закладів освіти Вигодської селищної ради.

3. Вживає заходів щодо впровадження рекомендованих Міністерством освіти і науки України програм, педагогічних розробок тощо.

4. У межах повноважень здійснює розробку проектів концепцій, комплексних, цільових програм з питань освіти та контроль за їх виконанням.

5.Організовує збір та аналіз інформації щодо методичного супроводу освітнього процесу у закладах освіти Вигодської селищної  ради.

6. Бере участь у розробці і виконанні планів роботи відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради.

7. Виконує інші функції, що випливають із покладених завдань.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500,00 грн.;

- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному    Законом України «Про службу органах місцевого самоврядування»;

- надбавка за ранг відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

  • заява про участь в конкурсі;
  • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з додатками;
  • дві фотографії розміром 4×6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копія документа, який посвідчує особу;
  • копія військового квитка – для військовослужбовців або військовозобов’язаних;
  • довідка про допуск до державної таємниці – за наявності.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII.

Додаткові (необов’язкові) документи

 

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року (зі змінами);

- особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

с. Старий Мізунь, вул. Кропивнянська, 2
о 10:00 годині, 15 квітня 2020 року (тестування).

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шпильчин Наталія Василівна,

 0663760411

voms_vyhodaoth@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

вища педагогічна за ступенем не нижче магістра або спеціаліста

2.

Досвід роботи

педагогічної роботи не менше 5 років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не обов’язково

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вільне користування законодавчою базою.

2.

Необхідні ділові якості

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

- вміння працювати з великим обсягом інформації;

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

- організація і контроль роботи;

- вміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

- відповідальність;

- порядність;

- ініціативність;

- комунікабельність;

- повага до інших;

- чесність;

- дисциплінованість;

- готовність допомогти;

- тактовність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- Закону України «Про позашкільну освіту»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

- особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти.

2.

Знання, необхідні для виконання посадових обов'язків

Знання:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Закону України «Про позашкільну середню освіту»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»

- Закону України «Про звернення громадян»;

- особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти.

_______________________________________________________________« повернутися до списку оголошень