Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Інклюзивне навчання в закладах освіти

Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти осіб з ООП на 2022/2023 навчальний рік

Заклади дошкільної освіти

ЗАКОН УКРАЇНИПро освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ про дошкільну освіту.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти

https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-primirnogo...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році

https://mon.gov.ua/.../pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8504729-22#Text

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІДТРИМКИ у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах

https://mon.gov.ua/.../pro-viznachennya-rivnya-pidtrimki...

ПОРЯДОК забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text

ТИПОВИЙ перелік допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text

Заклади загальної середньої освіти

ЗАКОН УКРАЇНИПро освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро повну загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/957-2021-%D0%BF#n8

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти

https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-primirnogo...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів І рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

https://mon.gov.ua/.../31/Lyst.MON-1-23101-21.29.12.2021.pdf

https://mon.gov.ua/.../Metod.rekom.dlya.ZZSO.inkl.31.12.pdf

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році

https://mon.gov.ua/.../pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu...

ПОРЯДОК забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text

ТИПОВИЙ перелік допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

3. Соціальні послуги та фінансування

ЗАКОН УКРАЇНИ про соціальні послуги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-22#Text

УМОВИ допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

ЛИСТ МОН щодо асистента учня (дитини) у закладах освіти

https://document.vobu.ua/doc/14771

Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/88-2017-%D0%BF#n8