Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради (далі-Відділ) є виконавчим органом Вигодської селищної ради, створеним Вигодською селищною радою у структурі її виконавчих органів.


Мета Відділу: забезпечення на території населених пунктів Вигодської селищної ради всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.


Відділ освіти  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, наказами департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також Положенням про Відділ освіти.